w Poznaniu

Wspólnota w Poznaniu powstała w 1998 roku. Jest częścią Regionu Wrocław. Obecnie liczy 34 osób skupionych w 4 Wspólnotach Rodzinnych prowadzących 7 Domów Modlitwy w Poznaniu i okolicach. Nasza działalność, oprócz organizacji Koinonii i spotkań Wspólnot Rodzinnych, sprowadza się do różnorodnych posług, m.in. takich jak:

  • Szkoła Nowej Ewangelizacji Wspólnoty Jan Chrzciciel w Poznaniu raz w roku organizuje multimedialną wersję Kursu Filip – WYPELNIENIE;
  • Posługa modlitwy wstawienniczej raz w tygodniu modli się w intencjach członków wspólnoty i osób z zewnątrz potrzebujących wsparcia modlitewnego;
  • Diakonia muzyczna uświetnia wszystkie wydarzenia wspólnotowe animując modlitwę wspólnotową w ramach Koinonii i Kursów Szkoły Nowej Ewangelizacji;
  • Posługa ewangelizacji klasycznej i internetowej włącza się aktywnie w ewangelizację uliczną organizowaną przez różne wspólnoty katolickie w Poznaniu (np. Ewangelizacja z pompą) oraz projekt ewangelizacji i formacji internetowej (np. projekt ekumeniczny SzukajacBoga.pl);
  • Domy Modlitwy prowadzą ewangelizację osób, które oddaliły się od Boga i mikro-formację osób, które chciałyby włączyć się w działania Wspólnoty Jan Chrzciciel i stać się jej aktywnymi członkami.
Scroll to Top