w Polsce

Z Oazy Camparmo powstałej w 1979 r. narodziły się inne wspólnoty życia i przymierza – najpierw we Włoszech, a potem także poza ich granicami. Wspólnota w Polsce istnieje od 1992 roku, kiedy to we Wrocławiu odbył się pierwszy Kurs Paweł prowadzony przez członków Koinonii, przybyłych z Włoch. Koinonia w Polsce liczy obecnie około 964 członków i prowadzi 268 Domów Modlitwy, skupionych w dwóch Oazach (Nowy Radzic, Błotnica) i trzech Regionach (Gdynia, Wrocław, Kraków). Region Wrocław powstał w 1992 roku i dzisiaj należą do niego wspólnoty Wrocławia, Wałbrzycha, Oleśnicy, Legnicy, Kalisza, Łodzi i Poznania.

Koinonia Jan Chrzciciel cieszy się przychylnością wielu biskupów w Polsce. Niektórzy z nich udzielili nam pisemnej zgody na prowadzenie działalności ewangelizacyjnej. Są to ordynariusze: elbląski, gdański, koszalińsko-kołobrzeski, lubelski, warszawski i wrocławski. Współpracujemy również owocnie ze wspólnotami Archidiecezji Białostockiej, Krakowskiej, Gnieźnieńskiej, Siedleckiej oraz Diecezji Kaliskiej, których ordynariusze także pobłogosławili naszą działalność (więcej o współpracy eklezjalnej).

Więcej informacji na stronie: www.koinoniagb.pl

Scroll to Top